Arrived issues : Oct 19, 2019


821(73)
Г 85
Гришэм, Дж.
Повестка = The Summons : Пер. с англ. - М. : АСТ. - 2004. - 351 с.
821(73)
Г 85
Гришэм, Дж.
Адвокат = The Street Lawyer : Пер. с англ. - М. : АСТ. - 2003. - 350 с.
502
Ч-45
Червона книга України : Вони чекають на нашу допомогу. - Х. : Торсінг. - 2002. - 334, [2] с.
821(477)
І-19
Іваничук, Р. І.
Журавлиний крик. - Х. : Світовид. - 2001. - 382, [1] с.
024(076)
В 17
Ванеев, А. Н.
Конфликты в библиотеке : Предупреждение и разрешение : Руководитель - подчиненный ;. - СПб. : Профессия. - 2001. - 118, [2] с.
343.2
.7(075.8)
Х 86
Хохлова, І. В.
Кримінальне право зарубіжних країн (в питаннях та відповідях) : Навч. посібник для внз. - К. : Центр навч. літ. - 2006. - 255 с.
821(470)
М 29
Март, М. Г.
Роковое соглашение. - М. : РИПОЛ КЛАССИК. - 2003. - 349, [2] с.
821(470)
М 29
Март, М. Г.
Усталая смерть. - М. : РИПОЛ КЛАССИК. - 2003. - 380, [1] с.
821(470)
М 29
Март, М. Г.
Роковое соглашение. - М. : РИПОЛ КЛАССИК. - 2003. - 349, [2] с.
821(470)
С 30
Семенова, М. К.
Волкодав: Самоцветные горы. - М. : АСТ. - 2007. - 408, [1] с.
821(410)
П 33
Пирс, Й.
Перст указующий = An Instance of the Fingerpost : пер. с англ. - М. : АСТ. - 2003. - 621, [1] с.
821(410)
П 33
Пирс, Й.
Перст указующий = An Instance of the Fingerpost : пер. с англ. - М. : АСТ. - 2005. - 621 с.
821(470)
М 29
Март, М. Г.
Погашено кровью : [из сер. "Криминал"]. - М. : РИПОЛ КЛАССИК. - 2003. - 409, [3] с.
347.99:351.74(477)(075.8)
Ф 61
Фіолевський, Д. П.
Судова влада і правоохоронна система України. - К. : Кондор. - 2006. - 319, [1] с.
821(55)
О-57
Омар Хайям
Рубаи : пер. [с фарси]. - Ташкент : Изд-во ЦК КП Узбекистана. - 1981. - 121, [2] с.
821(410)
О-76
Остен, Дж.
Леди Сьюзан = Lady Susan and others : Собрание юношеских произведений : Любовь и дружба ; Замок Лесли ; История Англии ; Романы : Фредерик и Эльфрида ; Три сестры ; Джек и Алиса ; Генри и Элиза : пер. с англ. - Х. : Кн. Клуб "Клуб Семейного Досуга". - 2010. - 315, [1] c.
821(477.74-21=161.1)
Ю 64
Юрачка, Е. П.
С надеждой. - Одесса : ВМВ. - 2016. - 227 с.
821(477)
П 21
Пахомова, Т. Р.
Таємниця галицького Версалю. - Х. : Кн. Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля". - 2017. - 348, [1] с.
821(477)
А 26
Агромаков, П. М.
Епіграфи творів з відродження українства : Зб. уривків, думок, афоризмів із творів різних жанрів. - Одеса : Астропринт. - 2014. - 287 с.
821(470)
А 13
Абгарян, Н.
Манюня : пер. з рос. - К. : РІДНА МОВА. - 2016. - 346, [4] с.
Показано 20 (60)