Unilib

Нові надходження: Mar - Jun 2023

65.053я73
Т 19
Тарасенко, Н . В .
Економічний аналіз : Навч . посібник для вищ . закл . освіти. - Львів : Новий Світ - 2000. - 2004. - 341 , [2] с.
65.29-2я73
Б 44
Бєлявцев, М . І .
Маркетинг : Навчальний посібник. - Київ : Центр навч . літ . - 2005. - 328 с.
006.91(07)(03)
К 61
Колотило, Д . М .
Міжнародні системи вимірювання в економіці : Навч . посібник - довідник. - Київ : КНЕУ. - 2000. - 174 , [1]
24я73
Л 87
Лучшие рефераты по химии : Для студентов вузов. - Ростов - на - Дону : Феникс. - 2002. - 249 , [2] с.
65.29-2я73
С 66
Соснін, О. С.
Виробничий і операційний менеджмент : Навчальний посібник. - Київ : Видавництво Європейського університету. - 2002. - 147, [1] с.
65.050.286я7
С 72
Спивак, В. А.
Делопроизводство. - Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Самара, Киев, : Питер. - 2003. - 207 с.
34
Ц 58
Нац. акад. внутр. справ України
Цивільне право України : Навч. посібник. - Київ : Істина. - 2004. - 224 с.
821(470)
П 18
Парнов, Е. И.
Эрос и Танатос : Любовь и смерть - тайные страсти. - Москва : ТЕРРА-Книжный клуб. - 2001. - 477, [2] с.
84(4РОС)6
П31
Пехов, А. Ю.
Последний завет : фантастический роман. - Москва : АРМАДА. - 2003. - 443 с.
65.29я73
Е 45
Економіка виробничого підприємництва : Навч . посібник для внз. - Київ : Знання. - 2002. - 405 с.
658 (075.8)
М 15
Макаровська, Т . П .
Економіка підприємства : Навч . посібник для внз. - Київ : МАУП. - 2003. - 304 с.
65.29я73 + 65.9(4УКР)29я73
Ш 24
Шаповал, В . М .
Економіка підприємства : Навч . посібник для внз. - Київ : Центр навч . літ . - 2003. - 288 с.
658.5 (075)
Я 81
Ясинський, В . В .
Бізнес - планування : Теорія і практика. - Київ : Каравела. - 2004. - 232 с.
82.09(477)
С 79
Степанишин, Б. І.
Українська література : Підручник для 9 класу. - Київ : Освіта. - 1993. - 336 с.
82.09(477)
У 45
Борщевський, В. М.
Українська література : Підручник для 10 класу середньої школи. - Київ : Освіта. - 1992. - 317 с.
659 (075.8)
О-24
Обритько, Б . А .
Реклама і рекламна діяльність : Курс лекцій. - Київ : МАУП. - 2002. - 239, {1} с.
821(477)
Б 17
Базилевський, В. О.
Вертеп : вибрані твори. - Київ : Криниця. - 2004. - 606 с.
94(477)
Р85
Рукопис : український альманах спогадів, щоденників, листів, документів, світлин. - Т. 1. - Київ : Криниця. - 2004. - 604 , [2] с.
821(477)
Т 98
Тютюнник, Г. М.
Облога : вибрані твори. - Київ : Пульсари. - 2004. - 582 с.
63.3(0)6я73 + 63.3(4)я73 + 63.3(7)я73 УДК 94(100)"
Г13
Газін, В. П.
Новітня історія країн Європи та Америки (1945 - 2002 роки) : навч. посібник для внз. - Київ : Либідь. - 2004. - 621, [1] с.
658.8 (075.8)
К 95
Куценко, В . М .
Маркетинговий менеджмент : Навч . посібник. - Київ : МАУП. - 2003. - 183, {1} с.
821(477)
А 65
Андріяшик, Р. В.
Вибране : романи. - Київ : Українскій письменник. - 2004. - 1075, [2] с.
821(477)
Г 94
Гуменна, Д.
Дар Євдотеї : іспит пам'яті. - Київ : Дніпро. - 2004. - 515, [2] с.
94(100)"1939
1945"
В 87
Академия наук СССР; Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС
Вторая мировая война : материалы научной конференции, посвященной 20-й годовщине Победы над фашистской Германией. - Общие проблемы. - Москва : Наука. - 438 , [1] с.
84(4УКР)1
К90
Куліш, П. О.
Вибрані твори. - Харків : Ранок : Веста. - 2004. - 316, [1] с.
84(4РОС)6
П77
Причард, К. С.
Девяностые годы : повесть. - Махачкала : Дагучпедгиз. - 1958. - 99 с.
65.290-93я73
Ц 14
Цал - Цалко, Ю . С .
Фінансова звітність підприємства та ії аналіз : Навч . посібник. - Київ : ЦУЛ. - 2002. - 359, {1} с.
63.3(4Фр)
И 90
История Франции : в 3 т. - Т.2. - Москва : Наука. - 1973. - 663, [1] с.
84(4Вл)
Х35
Хейер, Дж.
Тени былого : роман. - Москва : Центрполиграф. - 2000. - 376, [2] c.
746.3
К21
Кара - Васильєва, Т. В.
Українська вишивка. - Київ : Либідь. - 2002. - 158, [2] с.
Показано 30 (3729)